Der Körper, 4. razred

Poglej si posnetke in poskušaj zapeti:

Spletne naloge za dele telesa:

NI1 (7. r): Die Schule

23. 3. - 27.3.

Za začetek si oglejte kratke posnetke na temo Die Schule (šola) na naslednjih povezavah ter poskusite razumeti bistvo (prepoznati že znane besede, na podlagi slik sklepati na vsebino, prepoznati internacionalne besede ...): 

Das ist meine Schule
Keine Ahnung (ein Lied)
Deutsch lernen: Schulfächer
Deutschlandlabor

Nato s pomočjo spletenega slovarja PONS prevedite naslednje besedišče, ki se nanaša na temo Die Schule (Šola) in Die Schulfächer (Šolski predmeti). Delovni list si lahko natisnete in prilepite v zvezek ali pa besede prepišete v zvezek. Na koncu delovnega lista vnesite v tabelo svoj urnik - predmete napiši s celimi besedami (auf Deutsch, natürlich).

Oglejte si in zapojte še pesem Das Wochentagelied, da ponovite dneve v tednu.

Za konec rešite v AB (Arbeitsbuch):
S. 49 / 14, 16 
S. 50 / 18, 19
S. 51 / 20

Po želji si lahko ponovno ogledate zgornje posnetke, saj vam bo sedaj najbrž že lažje. 
Dodajam še malce starejši posnetek Hallo aus Berlin.

Viele Grüße,
eure Deutschlehrerin

Ponedeljek, 23. marec (5. in 6. razred)

Pozdravljeni učenci,
temo šole, ki smo jo nazadnje obravnavali bomo zaključili skupaj, kot se za temo spodobi, v šoli :)

Vaše samostojno delo bo obravnavati nemško govoreče države. V pomoč naj vam bo Pons in Duden. Povezavi najdete pod Uporabne povezave na desni. Kot veste je Pons prevajalnik, Duden pa vam poda pravilno izgovorjo in še mnogo drugega, česar pa trenutno ne potrebujete.
Navodila bom dajala dvojezično, tako da brez skrbi, če ni vse razumljivo v nemščini bo spodnje besedilo v slovenščini.

Fangen wir mit Deutschland an. Wo liegt Deutschland? Wie viele Bundesländer hat es? Was ist die Hauptstadt?
Začnimo z Nemčijo. Kje leži Nemčija? Koliko zveznih držav ima? Katero je glavno mesto? 

Hier ist ein Video über Deutschland:
Tukaj je en videoposnetek o Nemčiji:


Wenn du dir alle Bundesländer merken willst, ist dieses Video sehr hilfreich:
Če si želiš zapomniti vse zvezne države, je ta videoposnetek v veliko pomoč:


Jetzt werdet ihr versuchen die deutschsprachigen Länder zu erkennen und die Fahnen zu den passenden Ländern geben. Der Text auf der rechten Seite und die dazu gehörige Aufgabe ist für die sechste Klasse.
Sedaj boste poskusili prepoznati nemško govoroče države in postaviti zastave k ustreznim državam. Besedilo na desni strani in pripadajoča naloga je za šesti razred.

PRITISNI TOLE POVEZAVO

Wie viel hast du dir gemerkt? Versuche dich im Quiz. Wenn du willst, kannst du auch versuchen die Antworten für Österreich und die Schweiz zu beantworten.
Koliko si si zapomnil/a? Preizkusi se v kvizu. Če želiš, lahko poskusiš odgovoriti tudi na vprašanja o Avstriji in Švici.

KVIZ 

Schreibt ins Heft:
Napišite v zvezek:

DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
DEUTSCHLAND

Deutschland hat _____ Millionen Einwohner. 
Die Amtssprache ist ___________.
Die Hauptstadt Deutschlands ist ____________.
Die Währung ist so wie in Slowenien der __________-
Die Fahne ist ________-________-________ und sieht so aus: 
Interessantes über Deutschland: 

Die fehlenden Daten findet ihr im Internet (die Fahne auch malen). Unter interessantes schreibt 3 Sachen eurer Wahl. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Foto schicken, wenn ihr fertig seid.
Manjkajoče podatke boste našli na internetu (zastavo tudi narisati). Pod zanimivosti napišite 3 stvari po lastni izbiri. Če želite, mi lahko pošljete fotografijo, ko zaključite.

Viel Spaß!
Veliko zabave!

Neue deutsche Welle

Im Unterricht haben wir über die Neue Deutsche Welle gesprochen. Hier sind ein paar Musikvideos aus dieser Zeit: